Så var jag tillbaka på lasarettet hos Per som ligger inne för att häva infektionen i såret efter operationen. Läkaren har precis varit här för att konstatera att infektionen inte blivit ett dugg bättre med intravenösa droppet utan nu får de söva ner och sätta in dränage för att få ut allt.
Besparar er bilder på eländet utan nöjer mig med rumsdetaljer...